Förhandsbesked

Förhandsbesked

Den som planerar att starta ett byggprojekt som kräver bygglov kan först söka ett förhandsbesked. Då kan du ett tidigt skede få reda på möjligheten att bygga på platsen ens finns. Förhandsbeskedet ansöker man om hos kommunens byggnadsnämnd.