Förfallodag

Förfallodag

Det datum då en fordran förfaller till betalning kallas för förfallodag. Det är den dag en faktura, ett lån eller en ränta senast ska vara betald.