Expropriationstillstånd

Expropriationstillstånd

För att kunna utföra expropriation och tvångsinlösa egendom eller sakrätt till fastighet krävs ett expropriationstillstånd.