Expropriationsersättning

Expropriationsersättning

För den vars äganderätt eller servitutsrätt tvångsinlöses av stat eller kommun vid expropriation utgår en ersättning kallad expropriationsersättning. I ersättning kan intrångsersättning, löseskilling eller annan ersättning ingå.