Expropriation

Expropriation

När staten eller en kommun tvångsinlöser en äganderätt eller servitutsrätt till en fastighet för att till exempel bygga en väg eller tillgodose annat allmänt intresse, kallas detta för expropriation.