Exploateringstal

Exploateringstal

Den bebyggda ytan, bruttoarean (BTA), delad på storleken av ett avgränsat område mark runtomkring kallas för exploateringstal. Det används som ett mått på tätheten i bebyggelse.