Exploateringsmark

Exploateringsmark

Exploateringsmark är en obebyggd fastighet som är tänkt för bebyggelse och inte räknas som tomtmark.