Exploateringsgrad

Exploateringsgrad

Relationen mellan byggnadens bruttoarea (BTA) och fastigheten kallas för exploateringsgrad. Om bruttoarean är 2 000 kvm och fastigheten är 4 000 kvm är exploateringsgraden 0,5.