Exploateringsavtal

Exploateringsavtal

I fall där byggherren äger mark som planeras för exploatering krävs ett exploateringsavtal för att reglera relationen mellan byggherren och kommunen. I exploateringsavtalet fördelas ansvaret mellan de olika parterna, och detaljer kring exploateringens fortgång regleras.