Entrepenad

Entrepenad

Man kan lämna ut hela eller vissa delar av ett byggnadsprojekt på entreprenad. Det innebär ett löfte att entreprenören ska utföra ett i förväg definierat arbete inom en viss tid, till ett förutbestämt pris. I regel är den beställaren som hanterar själva projekteringen.