Ekonomisk plan

Ekonomisk plan

Bostadsrätters ekonomiska förhållande beskrivs i dokument som kallas för ekonomisk plan. Där finns information om bildande och registrering av bostadsrättsföreningen. Den ekonomiska planen måste uppdateras när de ekonomiska förhållandena ändras.