Eget kapital

Eget kapital

För att slippa ta dyra blancolån när man ska köpa hus krävs en viss andel eget kapital. Det egna kapitalet kan användas som kontantinsats och bör täcka åtminstone 85 procent av försäljningsbeloppet.