Egendom

Egendom

Ägaren av en egendom har makt över egendomen med rättsliga befogenheter som regleras genom lag, domstolspraxis och sedvanerätt. Egendomen är en ägodel som utgörs av en konkret och bestämd sak och är äganderättens föremål.