Effektiv ränta

Effektiv ränta

En effektiv räntesats beräknas utifrån att räntan skulle betalas en gång per år, ofta med räntedagsbasen 360/360. Med effektiv årsränta syftar man på ränta och avgifter för en kredit, uttryckt i form av kreditbeloppets årliga räntesats.