Driftkostnader

Driftkostnader

De periodiska utgifterna som uppstår vid utnyttjandet av en byggnads funktion kalls för driftskostnad. Här ingår till exempel uppvärmning, sophantering, försäkringar, förvaltning, vatten och eventuell tomträttsavgäld. I driftskostnaden ingår moms.