Diskonto

Diskonto

Diskonto kallades riksbankens officiella räntesats som kvartalsvis fastställdes av Riksgäldskontoret fram till den 30 juni 2002. Den användes för kreditinstitutens räntor och för att fastställa den lagstadgade dröjsmålsavgiften. Diskonto är nu ersatt av referensräntan.