Detaljplan

Detaljplan

Kommunen har ett dokument som visar den fysiska planeringen av hur ett avgränsat område ska bebyggas samt hur områdets mark- och vattenområde ska användas. Detta dokument kallas för detaljplan (tidigare byggnadsplan, stadsplan eller avstyckningsplan).