Dödning

Dödning

Om ett pantbrev på något sätt förlorats eller tappats bort kan man ansöka om dödning av pantbrevet, eller dödning av inteckningen med tillhörande pantbrev. Dödningen sker i två steg och ansökan kan göras på två olika sätt.