Byggnadstyp

Byggnadstyp

Det finns många olika typer av byggnader, så kallade byggnadstyper. Plan- och bygglagen definierar en byggnad i allmänhet som en varaktig konstruktion försedd med tak och väggar, konstruerad på ett sätt som gör att människor kan uppehålla sig i den. Exempel på byggnadstyper är enbostadshus, tvåbostadshus, fritidshus, flerbostadshus och servicehus.