Byggnadstillbehör

Byggnadstillbehör

Byggnadstillbehör utgörs av sådan utrustning som används stadigvarande och är till nytta oavsett vem som utnyttjar byggnaden. Det kan handla om fast inredning eller annat som byggnaden har blivit försedd med.