Byggnadsrätt

Byggnadsrätt

Byggnadsrätt är ett begrepp som används i bygg- och fastighetsutveckling. Det är rätten att uppföra en byggnad eller göra en tillbyggnad på en fastighet. Detaljplan, bygglov och förhandsbesked reglerar byggrätten.