Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnd kallas också för Stadsbyggnadsnämnden. Det är den nämnd som vår svenska Plan- och bygglag (PBL) ålägger för kommuner att sköta uppgifter som relaterar till byggnadsområdet. Varje kommun i Sverige måste ha en byggnadsnämnd. Arbetsuppgifterna handlar till exempel om att besluta om bygglov, ge rivningstillstånd och tillstånd att utföra större markarbeten.