Byggnadskvarter

Byggnadskvarter

Till skillnad från allmänna platser är byggnadskvarter till främst för de boende. De allmänna platserna behöver tillräckligt med utrymme för att räcka till parker, kommunikationer och annat. I byggnadskvarteren är planeringen mer fri, så länge byggande håller sig inom vissa av kommunen förutbestämda ramar för byggnadsanordningar.