Byggnadskontroll

Byggnadskontroll

En kontrollant från myndigheterna gör en så kallad byggnadskontroll för att se till att bygget följer byggnadsritningar och beskrivningar.