Bygglov

Bygglov

Om man vill ändra en byggnads eller anläggnings funktion, bygga ut, bygga om eller bygga nytt krävs ett bygglov. Innan ett byggnadsarbete av det slaget påbörjas måste man göra en ansökan och få tillstånd. Syftet är att se till att lokala marknadsanvändningsregler och lokala regler för byggande följs.