Bygganmälan

Bygganmälan

För byggarbeten som inte kräver bygglov har byggherren krav på sig att göra en så kallad bygganmälan till byggnadsnämnden. Det kan till exempel handla om VVS-arbeten eller installation av en kamin. Innan byggarbetet får påbörjas ska byggherren få klartecken från byggnadsnämnden.