Bundet lån

Bundet lån

Ett bundet lån har en fast räntesats under hela låneperioden. Fördelen med att ha ett bundet lån är att man vet hur mycket lånet kommer att kosta varje månad. Då är det enklare att planera hushållets ekonomi utifrån det. Ett bolån kan normalt sett bindas mellan 1–10 år.