Bruttoarea

Bruttoarea

Bruttoarea är ett viktigt begrepp i sammanhang som hanterar fastighetsvärderingar, avgiftsberäkningar och planbestämmelser. Det utgörs av summan av samtliga våningsplans totala area, avgränsat mot de omslutande byggnadsdelarnas utsida.