Bruksarea

Bruksarea

Bruksarean utgörs av samtliga våningsplans totala area på insidan av bostadens omslutande byggnadsdelar. Här ingår även förvaringsutrymmen som garderober och köksskåp. Värmekällor som element, kakelugnar, kaminer och värmepanna räknas också in i bruksarean. Vissa rumsskiljande väggar räknas också in, men inte pelare, skorstenar och liknande.