Brandförsäkringsvärde

Brandförsäkringsvärde

Brandförsäkringsvärdet utgörs av värdet på ersättningen som försäkringsbolaget betalar ut vid brandskada.