Boutrymme

Boutrymme

Boutrymme är den delen av bostaden som utnyttjas för dagliga aktiviteter på våningsplan ovan jord. Ytan som utgör boutrymmet mäts inifrån och har vissa restriktioner. Till exempel ingår inte utrymmen med en takhöjd lägre än 1,90 m i boutrymme. Det gör inte heller svårtillgängliga utrymmen.