Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening upprättad av en organiserad grupp av medlemmar. Medlemmarna har ofta bostadsrättigheter på lägenheter i en fastighet som de äger gemensamt. Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och medlemmarna äger varsin andel i föreningen.