Bostadsrätt

Bostadsrätt

Bostadsrätt är en upplåtelseform som innebär att medlemmarna i en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja varsin bostad. Medlemmarna betalar en årsavgift, vanligtvis uppdelad per månad. Rättigheten till bostaden gäller under obegränsad tid, så länge medlemmen uppfyller bostadsrättsföreningens förpliktelser. Som bostadsrättshavare äger man inte själva bostaden, utan ett ekonomiskt andelstal.