Borgensman

Borgensman

En borgensman åtar sig att betala en skuld vid händelsen att gäldenären inte kan eller vill. Borgensmannen går alltså i borgen för en låntagare.