Borgenär

Borgenär

Ett annat ord för borgenär är fordringsägare. Borgenären är alltså den person som har en fordran på en annan. Motparten kallas för gäldenär. I bolånesammanhang är banken borgenär och låntagaren gäldenär.