Biutrymme

Biutrymme

Biutrymme är samlingsnamnet för de utrymmen som relaterar till själva boendet, men inte utgör själva boytan i en bostad. Exempel på biutrymmen är olika typer av förråd, uthus och garage. Biutrymmen räknas inte in i bostadens totala yta vid försäljning utan anges separat.