Besittningsskydd

Besittningsskydd

Du har rätt att bo kvar i din bostad, även om din hyresvärd säger upp hyresavtalet. Detta kallas för besittningsskydd. Besittningsskyddet kan vara olika starkt. I vissa fall kan du helt sakna besittningsskydd, medan du i andra fall har ett mycket starkt sådant. Den som hyr en bostadsrätt i andra hand har i regel inte besittningsskydd.