Avgäldsperiod

Avgäldsperiod

Vid upplåtelse av en tomträtt ska en specifik tidsperiod för avgälden bestämmas. Under den bestämda tidsperioden ska avgälden, den årliga tomtavgiften, vara oförändrad.