Avgäld

Avgäld

Den årliga avgiften för en tomt kallas för avgäld. Den som har en tomträtt har rätt att använda tomten som en ägare. Den har även rätt att ta lån för fastigheten. Den årliga tomträttsavgiften, avgälden, betalas till fastighetsägaren.