Arrende

Arrende

En fastighetsägare kan upplåta nyttjanderätten till mark och jord i utbyte mot värde i form av pengar, natura eller dagsverke. Den som arrenderar kallas för arrendator. Fastighetsägaren kan upplåta nyttjanderätten till en fysisk eller juridisk person.