Ansvarsbesiktning

Ansvarsbesiktning

Vid en ansvarsbesiktning görs en grundlig besiktning av fastigheten för att fastlägga vem som bär ansvar för fel som har upptäckts.