Anslutningsavgift

Anslutningsavgift

En anslutningsavgift uppstår när du behöver ansluta din nya fastighet till det kommunala avlopps- och vattennätet. Avgiften måste även betalas om du bygger ut en befintlig byggnad, så att till exempel antalet lägenheter blir fler. Avgiften täcker kostnaden för att upprätta en förbindelsepunkt mellan din fastighet och ledningarna för vatten och avlopp.