Anskaffningskostnad

Anskaffningskostnad

Utgiften som förknippas med förvärvet av en tillgång kallas för anskaffningskostnad. Anskaffningskostnaden inkluderar alla kostnader som uppstår vid själva inköpet. Här ingår inköpspriset, men också andra kostnader som kan uppstå i samband med anskaffandet.