Annuitetslån

Annuitetslån

Om du har ett annuitetslån betalar du periodiskt ett fast belopp där ränta och amortering ingår. Med ett annuitetslån varierar inte bruttoutgiften under löptiden för lånet, utan samma belopp för ränta och amorteringar betalas varje period.