Annuitet

Annuitet

Det fasta belopp som periodiskt erläggs för att betala av ett lån kallas för annuitet. Annuiteten, eller annuitetsbeloppet, består av både ränta och amortering.