Anläggningssamfällighet

Anläggningssamfällighet

En anläggningssamfällighet uppstår när flera fastigheter går samman för att bygga och underhålla en gemensam anläggning. Samfälligheten ägs av fastigheternas ägare. Anläggningssamfälligheten ses som en del av fastigheten och kan inte överlåtas separat, så länge inte Lantmäteriet avskiljer andelen eller ägaren bestämmer sig för att överlåta delägarfastigheten.