Amortering

Amortering

Det belopp du betalar av på ditt bolån varje månad kallas för amortering. Amorteringen kan betalas varje månad eller kvartalsvis, och normalt sett betalar du också räntan vid samma tillfälle. Hur snabbt ditt lån betalas av beror på hur stor amorteringen är.