Allmän väg

Allmän väg

På en allmän väg är kommunen eller staten ansvarig väghållare. En allmän väg är byggd enligt väglagens föreskrifter.