Allmän plats

Allmän plats

En allmän plats klassas i byggnadslagstiftningen som ett område avsett för gata, park eller torg. Det baseras på en stadsplan, byggnadsplan, detaljplan eller generalplan. En allmän plats är till för allmänheten, vilket innebär att vem som helst har tillträde till området.