Affektionsvärde

Affektionsvärde

Det icke-ekonomiska värdet av en egendom brukar benämnas som affektionsvärde. Det är ett subjektivt värde baserat på känslor och personliga grunder. En värderare tar inte hänsyn till ett eventuellt affektionsvärde, utan utgår i regel från bruksvärde och marknadsvärde vid bedömningen av en egendoms ekonomiska värde.